અમદાવાદ સસ્તા માં કાર લેવાનું વિચારતા પહેલા જરા વિચારી લેજો

આનંદનગર પોલીસે વેપારીની ફરિયાદ આધારે હાથ ધરી કાર્યવાહી વેપારી પાસેથી રૂપિયા 12.20 લાખ ઠગ્યા નો બનાવ આકાશ પટેલ નામના વક્તિએ પોલીસની ઓળખ આપી વેપારી પાસેથી રૂપિયા 12.20 લાખ રૂપિયા પડાવી … Read More