ગુજરાતમાં ફેરફાર બાદ સિનિયર નેતાઓમાં ભારે નારાજગી: પાટીલ – પટેલ કોમ્બો નો વિરોધ.

ગુજરાતના રાજકારણમાં ક્ષણે ક્ષણે નવી અપડેટ આવતી રહે છે. જેના માટે ગાંધીનગરમાં રાજકીય હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હાલમાં હવે એક મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. આમ જોવા જઈએ … Read More