વડોદરામાં આજે 8000 જેટલા તબીબો હડતાળમાં જોડાયા.

વડોદરા શહેરના વારસિયા રિંગ રોડ પર આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલના ડોક્ટર પર થયેલા હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે.આજે વડોદરા શહેરની તમામ ખાનગી હોસ્પિટલના તબીબોએ હડતાલ પાડી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.જેમાં વડોદરા શહેર … Read More