વાઘોડિયા રોડના રહીશો વિફર્યા : પાણી નહિ તો વોટ નહિ.

વાઘોડિયારોડ પાસે આવેલ તક્ષ ગેલેક્ષી સોસાયટીના રહિશો દ્વારા પાણીની સમસ્યાના મુદ્દે આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવા માટલા ફોડી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વાઘોડિયારોડ બાયપાસ હાઇવે પાસે તક્ષ ગેલેક્ષી સોસાયટી આવેલી … Read More