પોલીસ કમિશનર સમશેર સિંહ નો ફેક એકાઉન્ટ બનાવનારા દિલ્હીથી ઝડપાયા.

ટેકનોલોજીના યુગમાં સોશિયલ મીડિયા મારફતે લોકો સાથે ઠગાઇ કરવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યાં છે. ત્યારે હવે એક નામંકિત લોકોના ફેક ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવી રૂપિયાની માગણી કરવાના અસંખ્યા કિસ્સાઓ બની … Read More