પોતાના ધારાસભ્ય મિત્રો સાથે બેઠેલા ભુપેન્દ્રભાઈ નું નામ જાહેર થયું ત્યારે તેઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા.

ફરી એકવાર ઘાટલોડિયા વિધનસભાના મુખ્ય મંત્રી ગુજરાત ચલાવશે. આનંદીબેન ના વિશ્વાસુ ભુપેન્દ્રભાઈ રેકોર્ડ બ્રેક મારજીન થી જીત્યા હતા. વડાપ્રધાન મોદીએ સરપ્રાઈઝ આપીને વધુ એક વખત લોકોને ચોંકાવી દીધા છે. રૂપાણીનું … Read More